appt-img
PGD - Sacombank

Tối ưu giải pháp tài chính trọn gói, hiện đại và đa tiện ích cho khách hàng với thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Giá trị cốt lõi:
-Tiên phong mở đường và mạnh dạn đương đầu vượt qua những thách thức để tiếp nối những thành công;
-Đổi mới và năng động để phát triển vững bền;
-Cam kết chất lượng là nguyên tắc ứng xử của mỗi thành viên trong phục vụ khách hàng và quan hệ đối tác;
-Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội;
-Tạo dựng sự khác biệt bằng tính đột phá sáng tạo trong kinh doanh và quản trị điều hành.