appt-img
Big C

Big C luôn đề ra mục tiêu làm hài lòng khách hàng mỗi ngày với những nỗ lực không mệt mỏi về: Giá cả - Chất lượng - Dịch vụ. Quyết tâm trở thành một doanh nghiệp công dân gương mẫu, bên cạnh hoạt động kinh doanh, Big C còn đặc biệt chú trọng đến các chương trình phát triển bền vững như tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường, hoạt động xã hội,…