Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại

gannha.com và Nhà cung cấp có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ khách hàng liên quan đến giao dịch tại Ứng dụng gannha.com.

Khi phát sinh tranh chấp, gannha.com đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của khách hàng vào chất lượng dịch vụ của gannha.com và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng khiếu nại về thông tin/giao dịch/dịch vụ của bên Nhà cung cấp qua:
Email: hotro@gannha.com
Điện thoại: 1900 5858 76

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của gannha.com sẽ tiếp nhận các khiếu nại của khách hàng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên gannha.com sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ khách hàng để giải quyết tranh chấp đó.

Bước 3: gannha.com yêu cầu khách hàng và nhà cung cấp phải cung cấp đủ thông tin liên quan đến giao dịch/dịch vụ.

Bước 4: gannha.com làm trọng tài phân xử các vấn đề liên quan đến giao dịch nếu một trong hai bên có yêu cầu.

Bước 5: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của gannha.com thì ban quản trị sẽ yêu cầu khách hàng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Khách hàng gửi khiếu nại tại địa chỉ:
Công ty Cổ phần Công nghệ TK 25
Địa chỉ: 35 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 1900 5858 76
Email: hotro@gannha.com
Thời gian tiếp nhận và xử lý phản ánh là 3 (ba) ngày làm việc kể từ thời điểm Công ty nhận được phản ánh từ phía khách hàng.

gannha.com tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của khách hàng Vì vậy, chúng tôi sẽ yêu cầu đối tác cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sự việc. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm khách hàng và nhà cung cấp sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với nhà cung cấp cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với gannha.com sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến giao dịch giữa hai bên thông qua Sàn nếu được yêu cầu.

Sau khi hai bên đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm thông báo lại cho ban quản trị gannha.com. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về Nhà cung cấp: gannha.com sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. gannha.com sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về chương trình bán hàng của nhà cung cấp trên gannha.com đồng thời yêu cầu bồi hoàn thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên, thì một trong 2 bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng